Historial del Grup

Els integrants de GRETA han estat treballant des de principis de la dècada passada en l’anàlisi i conceptuació d’alguns aspectes de les transformacions de l’experiència estètica en el món contemporani, especialment en les manifestacions de les arts visuals contemporànies. Des del principi vam estar estudiant les dimensions normatives ètiques i polítiques  de l’experiència estètica contemporània (projectes MCYT BHA2001-1479-C04-C3 sobre “Arte contemporáneo e identidad democrática” ; MEC, HUM2005-05757 sobre “La historicidad de la experiencia estética: hacia un cambio de paradigma” i MICINN FFI2008-04339/FISO “La historicidad de la experiencia estetica II: continuidad y discontinuidad entre experiencia estetica y sentido moral”). Actualment la nostra recerca ha derivat cap a l’estudi de la dimensió cognitiva, és  a dir, cap a l’anàlisi del que avui dia s’anomena “recerca artística” i les seves suposades formes artístiques de “producció de coneixement” (MINECO FFI2012-32614 “Experiencia estética e investigación artística: aspectos cognitivos del arte contemporáneo”).  Aquesta recerca té un cantó pràctic donat que persegueix també establir criteris d’avaluació i auditoria necessaris per a la pràctica formativa en màsters  i doctorats en els nous estudis creatius (disseny, belles arts, etc.) i ajuts a la recerca artística per part de fundacions i altres entitats que han d’avaluar projectes artístics. Des de 2016 Hem obert un alínia de recerca en el que s’anomena Transition Design, en la perspectiva de la recerca dissenyística d¡un futur sostenible. El primer simposi d’aquesta líni ade recerca ha tingut lloc el juny de 2017. GRETA, per tant, s’ubica en un territori transversal, on conflueixen investigadors del camp de la filosofia, la història del art i el disseny, de la crítica i de la creació artística i dissenyística, de manera, doncs, la seva producció discursiva es troba ben clarament en l’àmbit de l’estètica aplicada. 

En aquests moments, el grup s’ha concentrat en tres dominis que comparteixen un territori comú i que defineixen els objectius principals de la recerca comuna per als propers anys: 1. Recerca en els processos creatius, és a dir, l’anàlisi comparativa de les condicions de possibilitat i les variables de la creativitat en els territoris en els que ara ens concentrem –cuina, art i disseny contemporanis. En aquesta línia de treball col·laborem tots els membres del grup i els objectius específics aquí són, d’una banda, de caràcter teòric, a saber generació d’articles de recerca sobre el tema i un llibre col·lectiu de l’equip sobre El procés creatiu. Per una altra banda, perseguim transferir resultats en projectes formatius, molt especialment en el nou Màster Oficial en Recerca en Art i Disseny (http://www.eina.cat/ca/postgraus/master-oficial-eees-master-universitari…). 2. Research in Food Art & Design, és a dir, la teorització i historització de totes les formes d’art i disseny que giren a l’entorn de la cuina i la gastronomia, assajant de conceptuar les específiques formes de recerca artística y creativitat que es donen en aquest camp. En aquest domini es troben les produccions dels artistes o dissenyadors amb els d’alguns cuiners d’avantguarda. L’objectiu específic aquí és l’elaboració d’un llibre  a publicar previsiblement en Taschen Verlag, i la preparació d’algunes exposicions  a art, cuina i recerca, per exemple, una exposició sobre Picasso i la cuina i un altra sobre Miralda.  Aquesta part del projecte està impulsada especialment pels membres del grup que treballen en l’àrea de la historia de l’art i el disseny. 3. Recerca estètica, de caire més aviat filosòfic centrada en l’elaboració teòrica d’una nova branca de l’estètica aplicada que denominem estètica gustatòria. Aquesta disciplina tracta del gust en l’ús no metafòric del terme. En aquesta línia treballen especialment els membres del grup de l’àrea de filosofia i la seva ambició és realitzar una revisió radical de l’estètica tradicional i moderna per a la qual l’experiència estètica es dóna només a través dels sentits de la vista i l’oïda.  Els objectius concrets en aquest domini són un llibre col·lectiu internacional, a publicar per Harvard University Press, amb el títol Gustatory Aesthetics, així com la transferència de coneixements a projectes formatius, tant al nivell de postgrau abans esmentat com dels estudis de grau de filosofia (en seminaris optatius de 4t curs).A més dels objectius especificats en els tres punts anteriors, cal esmentar que el grup continuarà en aquests anys les activitats que ja tenen una tradició, a saber: –  Els CATmeetings (Contemporary Art Theory Meetings) dels quals se n’han fet fins ara sis  (http://www.news.esteticauab.org/CATmeetings/Bienvenida.html). –  Els Workshops sobre l’Experiència Estètica, dels quals se n’han celebrat fins ara vuit  edicions (http://esteticauab.org/actividades.html). –  La creació d’un nous Workshops on Food Art & Design, events en format variable –tallers, conferències o seminaris– centrats en la recerca sobre els temes de creativitat en food art & design, el primer dels quals es va celebrar la setmana del 17 al 21 de febrer de 2014 al teatre de la UAB. –  D’altra banda, seguirant tenint lloc els seminaris de doctorands, i afavorirem  l’assistència  de tots els membres del grup a congressos  internacionals per difondre el màxim possible el resultats del nostre treball, especialment als congressos anuals de la European Society of Aesthetics  (la celebració del de 2016 ja es va fer a Barcelona), la International Society of Aesthetics, i l’American Society of Aestetics, així com el Mundial de Filosofia, per al qual ja estem compromesos el maig de 2014.