Masters

Master d’Investigació en Art i Diseny

 


Màster en Filosofia Aplicada

Mòdul d´Estètica aplicada:

Pograma: Programa Estètica Aplicada 2021

Guía docente Estética Aplicada

Textos per a les classes https://drive.google.com/file/d/1OIq5ntloVfyzF-Wl0tczBiIB1Ugl5O29/view?usp=sharing

JAQUES, J. & VILAR, G., “Feeding Thought. Por una filosofía de la cocina y la gastronomía”, Disturbis 12 (2012): http://www.disturbis.esteticauab.org/DisturbisII/Indice_12.html

CASACUBERTA, D., JAQUES, J. & VILAR, G., «Cocinarte», Nomade 5. http://www.espacionomade.com/es/numero/cocinarte/

Aesthetics of Tastehttps://iep.utm.edu/a-taste/#SH5b