Grau

FILOSOFIA DE LA HISTÒRIA

Programa: Temari-Lectures-Avaluació FH 2018

Textos per a les classes: https://drive.google.com/file/d/1eoJ1nXLmXkf3OO8_T61hTPL2O3Mxy6Q4/view?usp=sharing

Notes: Llista de notes Filosofia de la Història 2018-I

             Llista de notes Filosofia de la Història 2018-II

 

ESTÈTICA

Programa: GD_Estètica_2018_9

Textos per a les classes: https://drive.google.com/file/d/10Ed8KF4_EnjjdypkspPSQRoOaAnvxfsg/view?usp=sharing

 

 

FILOSOFIA DE L’ART

Programa: GD_Filo de l’art_2018_9

Textos per a les classes: https://drive.google.com/file/d/1Wd9wQjsHbaSb9cawiMy6TafRpnq7auHA/view?usp=sharing

 

 

ESTÈTICA I CRÍTICA

Programa: Temari i Avaluació Estetica i Critica 2018

Textos per a les classes: https://drive.google.com/file/d/1OmCmG3v1AF7L_FJlXujsrhc9gM4Oai0B/view?usp=sharing

Notes: Llista de notes Estètica i Crítica 2018-I

             Llista de notes Estètica i Crítica 2018-II

 

SEMINARI D’ESTÈTICA I TEORIA DE L’ART

Programa: GD_Filo amb Picasso_2018_9

Textos per a les classes: https://drive.google.com/file/d/110s80F5Mmomo7AO2eI5oG5SMmvvhmLPt/view?usp=sharing

 

 

TEORIA CRÍTICA

Programa:

Textos per a les classses:

Notes: